Kan ik nu al een zorgverzekering voor 2021 afsluiten

De zorgverzekering is een flinke, maandelijks terugkerende post in het huishoudboekje. Onder andere door de coronacrisis is de verwachting dat de kosten in 2021 opnieuw zullen stijgen. Veel huishoudens vragen zich nu al af of het nu al mogelijk is om hun zorgverzekering voor 2021 te vergelijken en af te sluiten. Ze zij op zoek naar zekerheid en duidelijkheid en willen zich voorbereiden op de kosten in het volgende jaar.

Het mogelijk teleurstellende antwoord is dat het nu nog niet mogelijk is om de vergelijking te maken. Dit heeft te maken met de regels van de overheid. De zorgkosten worden jaarlijks opnieuw bekend gemaakt, waarna de consument binnen een vastgesteld tijdstip de kans heeft om de verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken, hun zorgpakket aan te passen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Belangrijke data

Zoals ieder jaar heeft de procedure een vaste volgorde. Op Prinsjesdag, 15 september 2020, geeft de overheid aan welke wijzigingen er gaan plaatsvinden in de basisverzekering en het eigen risico. Op 12 november moeten uiterlijk alle premies van alle zorgverzekeraars voor 2020 bekend zijn. Vanaf dit moment is het mogelijk om de eigen zorgverzekering voor 2021 te veranderen. De zorgverzekering 2021 kun je vergelijken via Zorgverzekeringvergelijken2021.nl Veranderen en wijzigen is mogelijk tot 31 december 2020. Tenslotte is het tot 1 januari 2021 mogelijk om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Na deze datum is dit niet meer mogelijk en moet de consument een jaar wachten voordat het proces opnieuw begint.

De basisverzekering

De basisverzekering is voor iedere zorgaanbieder gelijk. Het is de overheid die bepaald welke zorg en medicijnen onder de basisverzekering vallen. Zorgverzekeraars mogen hier niet van afwijken. Het is nu al bekend dat mensen met een niet aangeboren hersenletsel gebruik kunnen maken van groepstherapie via een dagbehandeling. Dit is tot nu toe de enige verandering die bekend is, maar de verwachting is dat er snel andere veranderingen bekend zullen worden. Er zijn duidelijke signalen afgegeven dat het eigen risico gelijk zal blijven. De hoogte hiervan is momenteel €385 per jaar. Of het inderdaad gelijk zal blijven weten we pas op Prinsjesdag.

Aanvullende zorgverzekering

Verzekeraars kunnen alleen concurreren op hun pakket aanvullende verzekering. Ook de vergoeding voor de tandarts valt hieronder. De verschillende verzekeringspakketten worden afgestemd op de inhoud van de basisverzekering. De maandelijkse verzekeringspremie kan vaak omlaag als mensen kiezen voor een hoger eigen risico. Vooral jonge en gezonde mensen kunnen hier voordeel uit halen. Vallen de zorgkosten toch hoog uit, dan zal de eigen rekening wel oplopen.

Zorgtoeslag

In 2020 is het voor alleenstaanden mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen als het eigen inkomen niet hoger is dan €30.481. Is er sprake van een toeslagpartner dan is de toeslaggrens bepaald op €38.945 per jaar. De belastingdienst zal aan het einde van het jaar de inkomensgrens voor 2021 bekendmaken

Kijkt u ook eens hier