Wat doet een mediator?

circles mediation

Een mediator is een neutrale derde partij die wordt ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van conflicten tussen twee of meer partijen. Mediation is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting, waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van communicatie, het vinden van gemeenschappelijke grond en het bereiken van een gezamenlijke oplossing.

Conflictbemiddeling 

De rol van een mediator is het faciliteren van het proces van conflictbemiddeling. In tegenstelling tot een rechter of arbiter heeft een mediator geen beslissingsbevoegdheid. In plaats daarvan fungeert de mediator als een onpartijdige begeleider, die de betrokken partijen helpt om hun standpunten en belangen te begrijpen en hen aanmoedigt om met elkaar in gesprek te gaan. Tip: Mediator Veenendaal

Taken en verantwoordelijkheden 

Een mediator heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Ten eerste is de mediator verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin open communicatie kan plaatsvinden. Dit betekent dat alle partijen zich vrij moeten voelen om hun gedachten, gevoelens en zorgen te uiten zonder angst voor repercussies.

Begeleiden van het gesprek 

Ten tweede is de mediator verantwoordelijk voor het begeleiden van het gesprek tussen de partijen. Dit omvat het stellen van vragen, het actief luisteren naar beide kanten van het verhaal en het identificeren van gemeenschappelijke belangen en doelen. De mediator helpt de partijen om te focussen op de toekomst en op het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Communicatie 

Een belangrijke vaardigheid van een mediator is het vermogen om de communicatie tussen de partijen te verbeteren. Dit kan inhouden dat de mediator helpt om misverstanden op te helderen, emoties te kalmeren en constructieve communicatievaardigheden te bevorderen. Door de communicatie te verbeteren, kunnen de partijen beter begrip krijgen voor elkaars perspectieven en kunnen ze samenwerken aan het vinden van een oplossing.

Verantwoordelijk 

Tot slot is de mediator verantwoordelijk voor het begeleiden van de partijen bij het nemen van beslissingen. Dit houdt in dat de mediator hen helpt bij het genereren van mogelijke oplossingen, het evalueren van de voor- en nadelen van elke optie en het uiteindelijk bereiken van een overeenkomst. De mediator zorgt ervoor dat de beslissingen gebaseerd zijn op de gezamenlijke belangen van de partijen en dat alle betrokkenen zich betrokken voelen bij het proces. Een mediator speelt een cruciale rol bij het faciliteren van communicatie en het bevorderen van samenwerking tussen conflicterende partijen. Door middel van begeleiding, communicatieverbetering en besluitvormingsondersteuning helpt de mediator de betrokkenen om tot een gezamenlijke oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Bron: Circles Mediation

circles mediation

Kijkt u ook eens hier