Welke uitvaartverzekering is de beste?

Een uitvaartverzekering stelt je in staat de financiering van jij uitvaart vooraf te plannen dankzij het opgebouwde kapitaal. Door een uitvaartverzekering af te sluiten, ontlast je je naasten dus van de kosten van de uitvaart. Diverse verzekeraars en banken bieden kapitaal-uitvaartverzekeringen aan. Door een uitvaartverzekering af te sluiten, kunt je op deze kosten anticiperen door tijdens jij leven kapitaal te sparen voor de organisatie van uitvaartverzekeringen.

Uitvaartverzekering: wat je moet weten om de juiste keuze te maken

De uitvaartverzekering contract maakt het mogelijk om aan de door de verzekerde aangewezen begunstigde een bedrag te betalen dat bestemd is voor de betaling van de begrafeniskosten. Er zijn twee soorten contracten: het kapitaalcontract dat voorziet in de betaling van een specifiek bedrag aan de begunstigde die verantwoordelijk is voor de begrafenis, het dienstencontract dat de mogelijkheid biedt om zijn uitvaart stroomopwaarts te organiseren en in overleg met een uitvaartondernemer die bij overlijden de laatste wensen van de verzekerde uitvoeren. De begunstigde van het contract kan dus een familielid of een begrafenisondernemer zijn.

Wat zijn de twee essentiële stappen om het juiste uitvaartcontract te kiezen?

De eerste essentiële stap bij het kiezen van de goedkoopste uitvaartverzekering is het inschatten van de kosten van de uitvaart. Met een vergelijker kunt je een vrij volledige en zeer betrouwbare schatting maken van de kosten van begrafenissen in jij stad of afdeling. De tweede stap is, nadat je de bestanden van de beschikbare verzekeraars heeft gelezen, om vergelijkende offertes op te vragen. Je kunt ze gratis en zonder enige verplichting van jij kant aanvragen. Zo verkrijgt je precieze bedragen, in het bijzonder met betrekking tot bijdragen op basis van jij persoonlijke situatie en suggesties voor de hoogte van het kapitaal op basis van jij wensen. Heel belangrijk: vergeet niet de algemene voorwaarden bij de offerte te lezen.

Wat is de beste uitvaartverzekering?

Om deze rangorde van beste uitvaartverzekering te behalen, hebben we ons gebaseerd op een kapitaalgarantie van 5000 euro. Dit willekeurige bedrag is gekozen omdat het overeenkomt met de gemiddelde kostprijs van de uitvaart in Nederland. Het hangt van verschillende factoren af, waaronder de locatie van jij begrafenis. De beste uitvaartverzekering moet aanvullende garanties bevatten naast die van het kapitaal. Dit kan het respecteren van jij laatste wensen zijn, de mogelijkheid om het kapitaal te betalen aan een dierbare of rechtstreeks aan een uitvaartorganisatie of zelfs hulpdiensten (repatriëring, kinderopvang, psychologische ondersteuning van familieleden, …). Daarom moet dit mechanisme worden gedoopt: een derde partij die de begrafenis betaalt. Nogmaals het bewijs dat alle kosten voor degenen om hem heen worden vermeden. Ook hier biedt de mogelijkheid tot terugbetaling.

Twijfel niet om de beste uitvaartverzekering te kiezen, zodat je zich in de toekomst comfortabel voelt!

Kijkt u ook eens hier