De keerzijde van de ledenborrel

Nederland lijkt van buiten een groen en gezond land. Het beeld van Nederland bestaat vaak uit veel groen en lange slanke mensen met een hoge levensverwachting. Toch zit er een addertje onder ons mooie groene gras. Er bestaat namelijk onder de grote groep studenten in Nederland een groot alcoholprobleem. In Nederland drinken van de 17 miljoen mensen zo’n 11 miljoen vast. Van die 11 miljoen zijn zo’n 1,3 miljoen mensen zware drinkers. Dit klinkt in onze Nederlandse oren misschien nog redelijk normaal, maar wat men vaak niet weet is dat Nederlandse studenten niet vallen binnen deze cijfers. Studenten worden namelijk niet in acht genomen bij het bepalen van het gemiddelde alcoholverbruik in Nederland, omdat ze dit zo dusdanig scheeftrekken, dat de cijfers door deze groep niet meer representatief worden voor de gemiddelde Nederlander. Maar hoe kan het dat studenten zoveel drinken? En wat zijn de gevolgen daarvan?

Studentenactiviteiten

Studenten hebben, vergeleken met andere jong-volwassen Nederlanders, wekelijks veel activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld borrels van studieverenigingen, sportverenigingen, en in het bijzonder: studentenverenigingen. De gemiddelde student zegt zo’n zestien glazen per week te drinken, maar voor studenten die lid zijn van een studentenvereniging ligt dit aantal soms wel op tweeëndertig glazen: dubbel zoveel. Dit komt vaak doordat ‘actief zijn’ in zo’n vereniging, ofwel het regelmatig aanwezig zijn bij sociale activiteiten, een beslissende rol speelt wat betreft status binnen de vereniging. Bij deze sociale activiteiten wordt vervolgens standaard gedronken.
Wat het alcoholverbruik uiteindelijk extra hoog maakt, is de lage prijs van de alcohol die geschonken wordt binnen de instituten. Aangezien studentenverenigingen officieel gezien geen winst mogen maken bij de verkoop van drank, ligt de prijs van een glas alcohol vaak onder een euro.
Wat de gemiddelde student alleen niet weet, is dat men al officieel alcoholist wordt genoemd wanneer men als vrouw een glas per dag en als man twee glazen per dag drinkt. Met het gemiddelde aantal van zestien glazen is vrijwel elke student alcoholist te noemen.

Gevolgen?

Natuurlijk kan een drankje hier en daar lekker zijn en de omgang voor jonge studenten makkelijker maken. Wat ze alleen niet weten, is wat de gevolgen hiervan zijn. Op korte termijn kan overmatig alcoholverbruik onder studenten leiden tot agressie en geweld, onveilige seksuele interactie en verkeersongevallen. Deze gevolgen kent natuurlijk iedereen wel. Dat komt doordat deze gevolgen met het oog te zien zijn. De niet direct zichtbare gevolgen hebben echter een groter langetermijneffect. Overmatig alcoholverbruik onder studenten kan bijvoorbeeld leiden tot geheugenverlies, verminderde studieprestaties, leerproblemen en uiteindelijk studievertraging of zelfs studieuitval.

Afkicken?

Door het toenemende verbruik van alcohol wordt het steeds belangrijker om studenten te stimuleren om afkicken alcohol. Studenten hebben meer dan andere bevolkingsgroepen in Nederland sterk groepsgedrag, dus als de ene student begin met afkicken, zal een andere student sneller hetzelfde doen. In afkickkliniek zijn zelfs vaak speciale behandelingen voor studenten, aangezien deze groep in de klinieken steeds groter wordt. Er wordt nog gespeculeerd over de beste manier om studenten te stimuleren om af te kicken. Er wordt gedacht aan advertenties op sociale media, maar ook over voorlichtingen door ervaringsdeskundigen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kans twee keer zo groot is wanneer advies wordt gegeven door een ervaringsdeskundige, dan door een reguliere deskundige. Met deze methodes is er hoop voor een alcoholvrije toekomst: Nederland 0.0%.

Kijkt u ook eens hier